Kærlighedspakke 2:

MØNSTRE I DIT KÆRLIGHEDSLIV

Med denne pakke rettes fokus mod dine handle- og væremåder når det gælder kærlighed. Først og fremmest skal du kende dine egne mønstre og din egen adfærd i forskellige kærlighedssituationer, og derfor er det vigtigt, at have en større forståelse for, hvorfor du gør som du gør.

Denne pakke giver dig indsigt i, og forståelse for din nuværende måde at reagere på i forhold til kærlighed, og du får hjælp til at forstå hvorfor kærligheden endnu ikke er lykkes for dig. Måske du kender oplevelsen af at:

✖ Trække dig, når det bliver sårbart

✖ Udstråle usikkerhed og/eller desperation

✖ På forhånd konkludere en afvisning

Nu handler det om at finde ud af HVORDAN og HVORFOR du reagerer uhensigtsmæssigt når det har med kærlighed at gøre. Du ved nu hvilke kærlighedsværdier der er vigtige for dig, og nu skal du aktivt til at handle i overensstemmelse med dine kærlighedsværdier, på en måde der er hensigtsmæssig og fremmende for kærligheden.

Dine mønstre og væremåder er ofte skabt i din barndom, ud fra alle de erfaringer, oplevelser og situationer du har været en del af. Det betyder, at mange af de handlemønstre du har, er måder hvorpå et barn ville reagere, – og derfor passer din nuværende reaktion ikke til din voksne virkelighed. Ved at blive helt skarp på dine uhensigtsmæssige reaktions- kærlighedsmønstre, og i stedet tilegne dig nye og hensigtsmæssige måder at reagere på, kan du aktivt begynde at:

♥ Forstå dig selv, og reflektere over din egen måde at være på, så du i stedet for reagerer på en måde der passer til dig

♥ Rette fokus på din indre tilstand, i stedet for at tolke på din omverden

♥ Få kontakt til de ressourcer du har brug for, så du kan handle og reagere hensigtsmæssigt

Her får du altså muligheden for at dykke helt ned i dine personlige kærlighedsmønstre og væremåder, samt tilegne dig nye hensigtsmæssige reaktionsmønstre. Du får også mulighed for at lave en specifik kærlighedsmålsætning og booste dine nye måder at handle på i forhold til kærlighed.

 

KONKRET FÅR DU

Guide med mine unikke arbejdsark og øvelser. Igennem øvelserne får du: 

✔ Struktureret indblik i, og overblik over dine kærlighedsmønstre

✔ Viden om hvorfor du har dine nuværende kærlighedsmønstre

✔ Hjælp til at opnå nye hensigtsmæssige kærlighedsmønstre

✔ En specifik målsætningsstrategi, så du ved hvordan du integrerer dine kærlighedsmønstre i dit liv nu

VIL DU GERNE HAVE FOKUS PÅ DINE MØNSTRE i DIT KÆRLIGHEDSLIV?

Hvis svaret er ja, så kom i gang allerede NU. Og giv dig selv muligheden for, at leve det liv du har brug for med den kærlighed du fortjener.

DIN INVESTERING: 645 KR.

KØB ALLE 3 KÆRLIGHEDSPAKKER FOR 1.445 KR.

"GØR DET SELV"
KÆRLIGHEDS-PAKKE 1:

Værdier i dit kærlighedsliv.

"GØR DET SELV"
KÆRLIGHEDS-
PAKKE 2:

Mønstre i dit kærlighedsliv.

"gør det selv"
kærligheds-
pakke 3:

Overbevisninger i dit kærlighedsliv.

Alle 3 pakker kan købes separat og kan tilgås med det samme. Du kan også vælge at dykke ned alle 3 kærlighedspakker og spar 490 kr.

INVESTERING PR. PAKKE: 645 KR.

INVESTER I alle 3 kærlighedspakker: 1.445 kr.